Untitled Document

Duyurular

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır.

Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir.

Bu yazıya göre;


1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
  • a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
  • b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
  • c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
  • ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde - kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla - yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı (E-Kitap)

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2016’da yayımlanacak 978-605-318-356-3 E-ISBN’li ve DOI numarasına sahip “Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için başvuruda bulunacak yayın için kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular 15 Mayıs -30 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 1 Temmuz-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında değerlendirme kurulu, bölüm editörü ve editör tarafından incelenerek yazarlara 16 Ağustos 2016 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Kabul edilen kitap bölümleri için yazarlara 30 Ağustos’a kadar süre tanınarak 30 Eylül 2016’ya kadar e-kitap yayımlanacaktır.

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:

  • Bölümler en az 5 en fazla 40 sayfa olmalıdır (Calibri 10 punto tek satır aralığı).
  • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmelidir.
  • Bölümler Türkçe olmalı ve okunabilirlik açısından dil problemleri olmamalıdır.
  • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen metinler barındırıyorsa başvuru değerlendirme dışında tutulacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi % 15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.
  • Bölümler alana katkı sağlayacak alanyazını içermelidir.
  • Kitap bölümü örnek şablona göre düzenlenmelidir. Örnek kitap bölüm şablonu için tıklayınız.

Akademik Teşvik ve Yeni Doçentlik Başvurularına İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Açıklamalar:

Soru 1: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı (e-kitap)'ında bölümüm yayımlanırsa "Akademik Teşvik"ten yararlanabilecek miyim?

Açıklama 1: 14.12.2015 tarih 2015/8305 sayılı "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 9. sayfasında yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu'nun Faaliyet Türü "Yayın" başlığı altında "Kitap Bölümü" kısmında "alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü"ne 25 puan verilmektedir.
Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Soru 2: 25. UEBK'de sunum yaparsam "Doçentlik Başvuruları"nda yararlanabilecek miyim?

Açıklama 2: T.C. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı'nın 31.12.2015 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanan 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak "Doçentlik Başvuru Şartları"nın Eğitim Bilimleri Temel Alanı başlığında yer alan; Koşul No 11, 8. Bilimsel Toplantı başlığında bu sorunuza ilişkin şu açıklama yer almaktadır: 8. Bilimsel Toplantı, b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2 puan (Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlandırılır.)
Kaynak: http://www.uak.gov.tr/duyuru/kriter311215.xls


Eğitim Bilimleri Kongre, Sempozyum ve Kurultaylarının Katılımcıları ve Bildirileri


Çalıştay BülteniBildiri ÖzetleriSonuç Bildirgesi

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelikler Arayışı

 
BİLDİRİ SONUÇLARI


ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt
22 Şubat - 13 Mart 2016
----------------------------------
Kongre Programının Açıklanması
20 Mart 2016 
----------------------------------
Kongre  Başlangıcı
21 Nisan 2016
----------------------------------
Kongre Bitişi
24 Nisan 2016