Untitled Document

Genel Bilgiler

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 30.01.2016  

Bilim Dalları

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Drama Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi (İlköğretim-Lise)
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Müzik Eğitimi
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Okulöncesi Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Kongrede sunulacak bildiriler özgün, eğitim bilimleri alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak özellikte ve nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Ana Bilim Dalı, Buca/İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500-maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.
 10. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 11. Bildiri özet metinlerinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.
 12. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 13. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

Look Us Scientific
Tel: (0216) 372 66 44
Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 372 66 44 E-posta: lookus@lookus.net) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Tam Metinlerini Makaleye Dönüştürüp Dergilere Göndermek İsteyenler
Katılımcılar kongre sonrasında bildiri tam metinlerini makale formatına dönüştürüp ülkemizde yayımlanan süreli akademik dergilere gönderebilirler. Kongreyi düzenleyen Ulusal Eğitim Derneklerinin ve Pegem Akademi'nin süreli yayınları ve iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bu dergilerimizin editörleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildirilerin, dergilerinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve hakem inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra OLUMLU olan makalelerin yayımlanabileceği görüşülmüştür.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Web: dergi.amasya.edu.tr

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Web: cybd-jcas.com/

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Web: www.epod-online.org

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
Web: www.eurasianjournals.com

E-Intarnatiaonal Journal of Educational Research
Web: www.e-ijer.com

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Web: www.fead.org.tr

International Journal of Language Academy
Web: www.ijla.net

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Web: www.kuey.net

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Web: www.rrwi.org

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Web: www.pegegog.net

SDU International Journal of Educational Studies
Web: dergipark.ulakbim.gov.tr

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Web: www.ijocis.org

The Journal of Happiness & Well-Being (JHW)
Web: www.journalofhappiness.net

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
Web: www.dergipark.ulakbim.gov.tr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Web: www.pdrdergisi.org

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Web: www.inesjournal.com

 
BİLDİRİ SONUÇLARI


ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt
22 Şubat - 13 Mart 2016
----------------------------------
Kongre Programının Açıklanması
20 Mart 2016 
----------------------------------
Kongre  Başlangıcı
21 Nisan 2016
----------------------------------
Kongre Bitişi
24 Nisan 2016