BİLİMSEL PROGRAM

 • » Genel Program

  21 Nisan 2016 Perşembe
  09.00 - 15.00 Kayıt
  15.00 - 16.30 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları (Salon: Sultan 1 Alt Kat)
    *UEDP Platformu Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel
    * Dekan Prof. Dr. Hasan Şimşek
    * Rektör Prof. Dr. S. Semahat Demir
    * Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver
    * YÖK Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Safran
    * MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Dr. Hüseyin Şirin
    * Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı (Teşrif etmeleri halinde)
  16.30 - 16.45 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  16.45 - 18.15 PANEL - 1 EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA ve YAYIN SORUNU (Salon: Sultan 1 Alt Kat)

  22 Nisan 2016 Cuma
  09.15 - 10.30 Sözlü ve Poster Sunumlar - 1. Oturum
  10.30 - 10.45 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  10.45 - 12.00 Sözlü Sunumlar - 2. Oturum
  12.00 - 14.00 Öğle Yemeği
  14.00 - 15.30 PANEL - 2 AKADEMİK ETİK (Salon: Sultan 1 Alt Kat)
  15.30 - 15.45 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  15.45 - 16.45 Sözlü ve Poster Sunumlar - 3. Oturum
  16.45 - 17.00 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  17.00 - 18.00 Sözlü Sunumlar - 4. Oturum  +  ÇALIŞTAY 2.1 Nitel Araştırma-Prof. Dr. Hasan Şimşek
  18.00 - 18.15 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  18.15 - 19.15 Sözlü Sunumlar - 5. Oturum +  ÇALIŞTAY 2.2 Nitel Araştırma-Prof. Dr. Hasan Şimşek

  23 Nisan 2016 Cumartesi
  09.00 - 10.00 Sözlü ve Poster Sunumlar-6. Oturum + ÇALIŞTAY 3.1 Eğitim Bilimlerinde Meta Analize Giriş - Dr. Serkan Dinçer
  10.00 - 10.15 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  10.15 - 11.15 Sözlü Sunumlar-7. Oturum + ÇALIŞTAY 3.2 Eğitim Bilimlerinde Meta Analize Giriş - Dr. Serkan Dinçer
  11.15 - 11.30 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  11.30 - 12.30 Sözlü Sunumlar - 8. Oturum
  12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
  13.30 - 14.00 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması
  (Beldibi İlkokulu ve Ortaokulu Öğretmen ve Öğrencilerinin Katkılarıyla)
  14.00 - 15.30 PANEL - 3 GÖÇ ve EĞİTİM (Salon: Sultan 1 Alt Kat)
  15.30 - 15.45 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  15.45 - 16.45 Sözlü ve Poster Sunumlar - 9. Oturum
  16.45 - 17.00 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  17.00 - 18.00 Sözlü Sunumlar - 10. Oturum
  18.00 - 18.15 Coffee Break (Çay, Kahve, İkramlar)
  18.15 - 19.15 Sözlü Sunumlar - 11. Oturum

  24 Nisan 2016 Pazar
  09.30 - 11.00 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME (Salon: Sultan 1 Alt Kat)
 • » Paneller

  BİRİNCİ GÜN - 21 Nisan 2016 Perşembe
    Yer: Sultan 1 (Alt Kat)
  16.45-18.15 PANEL-1 EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA ve YAYIN SORUNU
    Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Baki
    Panelistler:
    Prof. Dr. Ali Balcı
    Prof. Dr. Hasan Şimşek
    Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

  İKİNCİ GÜN - 22 Nisan 2016 Cuma
    Yer: Sultan 1 (Alt Kat)
  14.00-15.30 PANEL-2 AKADEMİK ETİK
    Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
    Panelistler:
    Prof. Dr. Ali Yıldırım
    Prof. Dr. Hayati Akyol
    Prof. Dr. İnayet Aydın

  ÜÇÜNCÜ GÜN - 23 Nisan 2016 Cumartesi
    Yer: Sultan 1 (Alt Kat)
  14.00-15.30 PANEL-3 GÖÇ ve EĞİTİM
    Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Yüksel Kavak
    Panelistler:
    Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir
    Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
    Prof. Dr. İsmail Doğan
 • » 1. Oturum - 22 Nisan 2016 Cuma

  22 Nisan 2016 Cuma
    SÖZLÜ SUNUMLAR: BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Doç. Dr. Mehmet Güçlü  
  Salon: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    337 Onur Oral, Gamze Ertürk, Bircan Gülşah Akpınar, Hacer Karakaya, Rana Varol İdeal Bir Sporcu İçeceği: Süt
    612 Mustafa Altinkök, Esra Vazgeçer Beden eğitimi derslerinde macera temelli öğretim yöntemine dayalı uygulamaların 11-12 yaş grubu çocukların problem çözme düzeyi becerisine etkisinin incelenmesi
    333 Hakkı Ulucan, Meryem Altun, Enes Beltekin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Mezun Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum Düzeylerinin İncelenmesi
    392 Ayşe Rabia Zengin, Ahmet Cezmi Savaş Ailelerin Öğrencilerin spora yönelmesine karşı olumsuz bakış açılarının nedenleri
    608 Meryem Altun İlkokul Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi (Kırşehir İli Örneği)
      GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Vedat Özsoy Doç. Dr. Levent Mercin
  Salon: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    427 Selahattin Yilmaz, Altay Eren Görsel sanatlar Öğretmenlerinin mesleki inançlarına yönelik beklentiler ve mevcut Öğretmen eğitim programlarıyla bağlantıları
    462 Handan Bulbul Görsel sanatlar eğitiminde alternatif bir öğretim ortamı olarak Second Life
    489 Orhan Taşkesen, İsa Yücel İşgör, Mehmet Önal, Cihan Kurt, Nihal Kurt, Gulnaz Zhakanova Eğitim fakültesi Öğrencilerinin kamu personeli seçme sınavı (KPSS) kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma
    736 Levent Mercin Afiş tasarımlarında yerel kodların (kültürün) kullanımının irdelenmesi
    791 Elif Mamur Yılmaz Öğretim Materyali Tasarım Sürecinin Resim-İş Öğretmen Adaylarının Devinişsel (Psikomotor) Alan Kazanımlarına Etkisi
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ali Azar Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
  Salon No: Sultan1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    359 Filiz Gülhan, Fatma Şahin Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf Öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi
    560 Davut Sarıtaş, Kadriye Bayram Fen bilgisi Öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliğine yönelik farkındalıklarının belirlenmesi: Nevşehir H.B.V. üniversitesi eğitim fakültesi örneği
    571 Suat Ünal, Derya Altınışık Çoklu materyallerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamının Öğrenci başarısı üzerine etkisi
    505 Gamze Yayla, Tuncay Özsevgeç Birleştirme II Tekniğinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Becerileri Gelişimine Etkisi
    769 Gürsoy Meriç, Seyhan Meriç Fen Bilimleri dersinde akıllı tahta ve tablet kullanım destekli arttırılmış gerçeklik uygulamalarının Öğrenci başarısı ve ders tutumlarına etkisi
      MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Sinan Olkun Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
  Salon No: Sultan2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    628 Mehmet Bulut, Tuğçe Gençoğlu Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacmi konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ile akıllı tahta destekli öğretimin Öğrenci akademik başarısına etkisi
    654 Ebru Mutlu, Aytuğ Özaltun Çelik, Gülcan Bayram, Meryem Sarıhan Musan, Asuman Duatepe Paksu Sekizinci sınıf Öğrencilerinin paralelkenara ilişkin açıklamaları
    12 Seda Aydın Elmas 4. sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Grafikler Konusundaki Kavram Yanılgıları
    123 Ali Fatih Sakallı, Abdulkadir Borazan Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişiklilerle İlgili Öğretmen Görüşleri
    124 Abdulkadir Borazan, Ali Fatih Sakallı Ortaöğretim 11. Sınıf Matematik Dersinde İşbirlikli Öğretim Yöntemi Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu  
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    164 Azize Ummanel Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti yayınlarından bir kartpostalın çocuk hakları bağlamında incelenmesi
    372 Hülya Gülay Ogelman, Hande Güngör, Hatice Erten Sarıkaya, Özlem Körükçü Çocuklar ve evlerindeki teknolojik araçlar
    632 Rabia Özen Uyar, Ümmühan Ormancı Türkiye’de okul öncesi dönemde fen eğitimi alanında yapılan araştırmalardaki eğilim: Bir tematik analiz çalışması
    682 Dilek Altun, Feyza Tanteki̇n Erden, Catherine E. Snow Filizlenen Okuryazarlık: Okul Öncesi Dönem Ses ve Yazı Farkındalığı Becerilerini Besleyen Ev-içi Kaynakların İncelenmesi
    311 Emine Kızıltaş Okul öncesi Öğretmenlerinin etkinlik planlarında sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yer verme düzeyi
      YABANCI DİLLER EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Gölge Seferoğlu Doç. Dr. İsmail Çakir
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    838 Seda Aktı Aslan, Eyüp İzci Ortaokul İngilizce öğretim programının Öğretmen görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi
    362 İsmai̇l Çaki̇r İngilizce Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerini Kullanım Düzeyleri
    558 Gülden Taner, Gölge Seferoğlu Avrupa yabancı dil Öğretmeni yeterlikleri belgesi EPG’nin ulusal uygulamalar ışığında Türkçe’ye aktarımı ve yerelleştirilmesi
    636 Ahmet Başal Dijital Projesi: İngilizce Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları
    538 Tilda Saydı Yabancı dil eğitim-öğretimi: etik yoluyla nitelik arttırma
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Cemil Öztürk Doç. Dr. Mehmet Turan
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    280 Davut Köğce Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Proje Görevi Verme Amaçları ve Proje Görevi Verirken Dikkate Aldıkları Faktörler
    750 Alper Yorulmaz, Sedat Altıntaş Sınıf Öğretmenlerinin matematiksel düşünme düzeylerinin matematik öğretimine ilişkin kaygıları üzerindeki etkisi
    71 Nihal Yildiz, Ayşe Mentiş Taş İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarılı Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Düşünme Becerilerine Etkisi
    552 Feride Yüksel Dalından Hayallerimize Düşen Yapraklarla Sonbahar
    726 Hakan Sarıca, Türkay Nuri Tok İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Görüşleri
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Tayyip Duman Doç. Dr. Kerim Gündoğdu
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    275 Tuğba Sadıç, Berrak Aytaçlı, Rukiye Aydoğan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İngilizce öğretim programlarının karşılaştırılması (okul öncesi, 1, 2, 3 ve 4. sınıflar)
    338 A. Selcen Arslangilay, M. Çağatay Özdemir Küreselleşme sürecinde inovasyonun önemi ve yükseköğretim kurumlarına düşen görevler
    655 Olga Pilli Öğretmen Adaylarının Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri Düzeyleri
    256 Melis Yeşilpınar Uyar Bütünleştirilmiş Program Çalışmalarına Yönelik Yurtdışı Eğilimlerin Belirlenmesi
    680 Asuman Seda Saracaloğlu, Ceren Saygı Öğretmen Adaylarının Bireysel Sosyal Sorumlulukları ile Bireysel Değerleri Arasındaki İlişki
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hasan Bacanlı Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    8 Meryem Vural Batık, Melek Kalkan Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi
    332 Hasan Bacanlı, Aysun Akgül, İlker Akgül İlkokul Öğrencileri için değer bilinçlendirmeye dayalı değer sorgulama etkinlikleri
    331 Hasan Bacanlı, İlker Akgül, Aysun Akgül İlkokul Öğrencileri için değer bilinçlendirmeye dayalı değer özneleştirme etkinlikleri
    351 Hasan Bacanlı, Seda Türkan İlkokul Öğrencileri için değer bilinçlendirmeye dayalı değer konumlandırma etkinlikleri
    350 Hasan Bacanlı, İlker Akgül, Aysun Akgül Değer böceği etkinliğinin farkındalık çalışmalarında kullanılması ''doğala dönüş projesi''
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Refik Balay Doç. Dr. Osman Titrek
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    48 Fatih Şahin, Emre Sönmez, Ahmet Uzundere Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile okul iklimi arasındaki ilişki
    86 Ali̇ Ünsal Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Denetimi Sorunsalı:Reyhanlı Örneği
    131 Murat Önk, Necati Cemaloğlu İlköğretim Kurumu Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Çatışmayı Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)
    132 Necati Cemaloğlu, Murat Önk Öğretmenlerin damgalama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Ankara ili örneği)
    270 Mehmet Çanak, Özer Yener Avcı Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel İletişim Düzeylerinin İncelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Nezahat Güçlü Doç. Dr. Murat Taşdan
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    271 Mehmet Çanak, Sevda Katıtaş Aday Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Süreçlerinin İncelenmesi
    324 Gökhan Tuzcu Genel Liseler ve İmam-Hatip Liselerine Finansal Bakış
    466 Kübra Yenel, Elif Daşcı, Necati Cemaloğlu İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    529 Nezahat Güçlü, Avni Ünal, Emel Yılmaz Akademik Açıdan Başarılı Olan Okulların Örgütsel Yapılarının İncelenmesi
    38 Serkan Di̇nçer, Ahmet Doğanay Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinde Yayınlanan Çalışmaların Alan ve Yöntemlerine Göre İncelenmesi: 2011-2015
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu Doç. Dr. Ferudun Sezgin
  Salon No:Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    728 Ferudun Sezgi̇n, Serkan Koşar, Didem Koşar, Emre Er Öğretmenlerin Örgütsel İntikam Alma Davranışlarının İncelenmesi
    849 Serdar Özçetin Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliği ’ne ilişkin ürettikleri metaforlar
    442 Fatma Bahçeci, Recep Serkan Arık Öğretmen yönetici bağlamında dershaneden okula dönüşüm süreci üzerine bir durum çalışması
    747 Rasim Tösten, Yunus Emre Avcı, Bünyamin Han Diyarbakır’daki İç Göçün Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
    818 Esef Hakan Toytok Eğitimde Yeni Bir Sistem Yaklaşımı: Otopoyiyez
    POSTER SUNUMLAR:  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, ÖZEL EĞİTİM, TÜRKÇE EĞİTİMİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aslan Dr. Adem Yaman
  Salon No: Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    216 Nurhan Demi̇rhan Seri̇nken, Levent Özil, Murat Ağar, Özge Özil Öğrenci pansiyonlarına Öğrenci bakışı: Tokat ili örneği
    50 Ali Göçer Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının ‘Sözlük Bilgisi ve Sözcük Öğretimi’ne Yönelik Yeterlikleri
    81 Fatma Gülsün Karabıyık Okulumda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
    130 Cengiz Bingöl Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
    141 Ebru Yılmaz Sıra Sende !
    535 Aydın Şahin Kuvvet ve Hareket {Misket Etkinliği}
 • » 2. Oturum - 22 Nisan 2016 Cuma

  22 Nisan 2016 Cuma
    SÖZLÜ SUNUMLAR: BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Doç. Dr. Mehmet Güçlü Yrd. Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    720 Onur Oral, Nurten Dinç, Oguzhan Tuna, Gamze Ertürk, Murat Yıldız, Atalay Kabakçıoğlu Yüzyılın küresel salgını: Obezite
    633 Zekihan Hazar, Gürkan Hazar, Hasan Dalkıran Dijital Oyunlara Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
    723 Hülya İmamlı, Mehmet Güçlü Fransa ve Türkiye’nin beden eğitimi ve spor Öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
    776 Defne Öcal Kaplan, Derya Tellan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Meraklılık Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
    812 Ahmet Yıldırım, Irmak Hürmeriç Altunsöz Spor yapan üniversite Öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi
      COĞRAFYA EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Servet Karabağ Doç. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    211 Ayşegül Şeyihoğlu Coğrafya öğretimine disiplinler arası perspektiften bir öneri: GEMS
    401 Fikret Tuna Türkiye’de ortaöğretim coğrafya eğitimi hangi bilişsel düzeyde yapılıyor? Ders kitaplarındaki sorular üzerinden bir inceleme
    463 Yasir Aydoğmuş Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla “Avrupa Birliği” Kavramı: Fenomenografik bir Analiz
    543 Adem Özder Coğrafya eğitiminde sinema filmlerinin kullanımı: önem, yöntem ve faydalar
    835 Yusuf Kılınç Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Drama Yönteminin Kullanımı: Deneysel Bir Çalışma
      EĞİTİM FELSEFESİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hasan Ünder Doç. Dr. Kerim Gündoğdu
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    548 Fikriye Kanatlı, Sinan Schreglmann Lise Öğrencilerinin Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri
    772 Arif Oruç Antik dönemin liberal eğitim geleneğinin oluşmasındaki etkisi
    819 Nejla Doğan Eğitim sorunlarına felsefeyle yaklaşmak
    841 Hasan Ünder Türkiye’de Ana Akım Eğitim Felsefesi Anlayışındaki Kusurlar: Felsefi –izm’ler ve Eğitim Kuramları Yaklaşımlarının Eleştirisi
    11 Mustafa Hopaç İbni Sina Tıp felsefesi
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Alipaşa Ayas Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    561 Kadriye Bayram, Davut Sarıtaş Fen bilgisi Öğretmen adaylarının “laboratuvar” ve laboratuvar güvenliğine” ilişkin zihinsel imgelerinin belirlenmesi: metafor analizi örneği
    45 Petek Piner Benli, Selçuk Akdağ Ortaokul Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda düzenlenen yetiştirme kurslarına yönelik görüşleri
    47 Cengiz Yıldırım, Dilan Kaya Durna, Arzu Cansaran, Funda Yeşilyurt Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Ve Sera Etkisi İle İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    137 İsmail Dönmez, Şahin İdin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fatih Projesinin İçeriğine İlişkin Görüşleri
    808 Mustafa Zafer Balbağ, Nur Leman Balbağ Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algısı ile bilgi okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki
      MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ahmet Işık Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    630 Tuğçe Gençoğlu, Neslihan Bulut, Mehmet Bulut Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacmi konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ile akıllı tahta destekli öğretimin Öğrencilerin matematiğe ilişkin tutumuna etkisi
    656 Gülcan Bayram, Meryem Sarıhan Musan, Ebru Mutlu, Aytuğ Özaltun Çelik, Asuman Duatepe Paksu Sekizinci sınıf Öğrencilerinin paralelkenara ilişkin kavram imajları
    32 Furkan Özdemir, Hüsra Özdemir Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaöğretim 9. Sınıf kümeler ünitesi öğretiminde Öğrenci başarısına etkisi
    179 Filiz Tuba Di̇kkarti̇n Övez, Nazlı Akar Adidaktik Bir Öğrenme Ortamında Fonksiyon Kavramının Öğretimi
    258 Büşra Aydi̇n, Filiz Tuba Di̇kkarti̇n Övez Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Bilgileri ve Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Problem Kurma Becerileri Açısından İncelenmesi
      TÜRKÇE EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Doç. Dr. Kamil İşeri
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    204 Miray Özsu, Niyazi Can 30 Dünya Edebiyatı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi Örneği)
    539 Nurhak Cem Dedebali, Asuman Seda Saracaloğlu Çoklu Ortam Uygulamalarının Altıncı Sınıf Dinleme Becerisinin Gelişimine Etkisi
    583 Murat Şengül Türkçe Öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini desteklemeye ilişkin görüşleri
    831 Kamil İşeri, Muhammet Baştuğ 2015 Türkçe Öğretim Programının (1-8 Sınıflar) Değerlendirilmesi
    709 Derya Yildiz, Dilek Ceran Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Sınavlarda Yaptıkları Dil Yanlışları
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Songül Tümkaya Doç. Dr. Mehmet Turan
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    751 Halil Önal, Alper Yorulmaz Sınıf Öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterliği ile matematiğe karşı tutum arasındaki ilişki
    111 Hamdi Karakaş, Yadigar İrem Türk Eğitim Sisteminde Bir Gerçek: Birleştirilmiş Sınıflar
    495 Gökhan Özmen, Lütfi Üredi Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü ortamları yapılandırmacı öğrenme ortamı açısından değerlendirilmelerine ilişkin bir araştırma
    294 Gürdal Höbek, Lütfi Üredi Öğretmenlerin sınıf yönetimi eğilimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
    784 Muhammet Öztabak Engelli bireylerin meslek seçiminde etkili olan faktörler
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Müfit Gömleksiz Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
  Salon No: Sultan1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    208 Süleyman Çelenk Öğretmen eğitiminde sorunlar, çıkmazlar ve bir Öğretmen eğitimi reform önerisi
    220 Ayşe Rabia Başaran, Seda Baysal Öğretmen adaylarının ideal Öğretmen hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi
    369 Melike Çetinkaya, Aysun Öztürk, Mehmet Çağatay Özdemir, Selman Işık Örgün eğitim çağında olan geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar için Türkiye’de yapılan eğitim düzenlemeleri
    424 Melike Çetinkaya, Derya Göğsu, Yücel Gelişli Öğretmenlerin hamilelik sürecinde eğitim öğretimde ortaya çıkan sorunlar ve okul idarecilerinin bu sorunlara yönelik çözüm önerileri
    793 Özlem Tengilimoğlu, Gürcü Erdamar Koç Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyon Programına İlişkin görüşlerinin Değerlendirilmesi
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. A. Sibel Türküm Doç. Dr. Mehmet Bilgin
  Salon No: Sultan2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    140 Ferahim Yeşilyurt Ergenlerin Çevrimiçi Oyunlardaki Deneyimlerinin İncelenmesi
    150 Halil İbrahim Öztürk, Ayşegül Süner Çalışan bekarların evliliğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
    168 Bünyami̇n Ateş Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yetkinlik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
    178 Seval Apaydın, Sakine Gülfem Çakır Okul yöneticilerinin PDr. hizmetlerinin gerekliliği ve etkililiğine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
    278 Aslı Bugay, Figen Çok, Dilek Avcı Lise Öğrencilerinin Okul İklimi Algısının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu Doç. Dr. İzzet Döş
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    39 Hüseyin Aslan, Akın Amasralı Örgütsel Sinizmin Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Ortaokul ve Lise Matematik Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
    431 Hüseyin Aslan, Volkan Duran Öğretmen adaylarının girişimcilik ve öz liderlik algılarının dokuz tip mizaç modeline göre değerlendirilmesi
    289 İzzet Döş, Mustafa Göksal Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Takdir Edilen ve Edilmeyen Liderlik Davranışları
    297 Muhammet İbrahim Akyürek, Mahmut Polatcan Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Aldığı Kurumlardaki Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri
    371 İzzet Döş, Müberra Şimşek Okul Müdürlerinin Katalizör/İnhibitör Liderlik Davranışları
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof.  Dr. Aytaç Açıkalın Doç. Dr. Ferudun Sezgin
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    312 İbrahim Gül, Fatma Türkmen Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları
    322 İzzet Kaplan, Muzaffer Şimşek, Cemal Kalsen Okullarda Öğretmenlerin Nöbet Görevlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Metaforik Algıları
    343 Metin Özkan Öğretmen ve okul yöneticisi gözüyle neden ve nasıl bir 'Öğretmen değerlendirme sistemi'
    700 Necati Cemaloğlu, Avni Ünal, Havva Durusu Örgüt Kültürü ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki
    376 Koray Özer, İsmail Hakkı Özdemir, Faik Murat Sayıcı Okul yöneticilerinin hesap verebilirlik kavramına ilişkin metaforik algıları (Şırnak ili örneği)
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Burhanettin Dönmez Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    215 Yar Ali Mete Öğretmen Kavramına Yönelik Zihinsel İmgeler (Metafor): Pedegojik Formasyon Öğrencileri
    432 Onur Halit Türkan, Necati Cemaloğlu Öğretmenlerin liderlik kapasitesi ile adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişki (Hatay ili örneği)
    455 İhsan İlker Çitli, Canan Çetin Örgütsel sessizlik ile tükenmişlik arasındaki ilişki ve meslek lisesi Öğretmenleri üzerine bir araştırma
    460 Yüksel Gündüz, Talip Durdu Denetim Görevinin Müfettişlerce mi Yoksa Okul Müdürlerince mi Yerine Getirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
    485 Sebi̇ha Doğanay, Kheyransa Babirzade, Günay Saraç, Senem Sarı Türkiye’de öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu yüksek lisans Öğrencilerinin yaşadığı sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlar
 • » 3. Oturum - 22 Nisan 2016 Cuma

  22 Nisan 2016 Cuma
    SÖZLÜ SUNUMLAR: BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt  
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı  
    815 Celal Karaca Öğretim teknolojilerinde güncel bir yaklaşım: Ters yüz sınıf yöntemi
    834 Fevzi Dursun, Asuman Seda Saracaloğlu Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
    41 Ni̇han ARSLAN NAMLI Görsel Materyal Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması
    799 Aygül Çelik, Fatma Kübra Çelen, Süleyman Sadi Seferoğlu Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık ve İnternet Saldırganlığı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
      TARİH EĞİTİMİ, COĞRAFYA EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Yahya Akyüz  
  Salon No: Sultan1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    318 Yahya Akyüz Çanakkale ve I. Dünya Savaşlarının Türk ve Fransız Eğitimine Etkileri
    851 Refik Turan Tarih Öğretmenlerinin Temel Beceriler ve Tarihsel Düşünme Becerilerinin Öğrencilere Kazandırılma Düzeylerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)
    230 Cennet Pamukçu, Adnan Pınar, Murat Şahin, Hüseyin Mertol Üstün yetenekli ve zekalı Öğrenciler için coğrafya öğretiminde ürün farklılaştırma örnekleri
    261 Uğur Türe, Erol Baki Tekin, Hüseyin Yurdakul Türkiye'de Çevre Eğitiminin Eğitim Programları ve Ders Kitaplarındaki Durumu
      EĞİTİM FELSEFESİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş Doç. Dr. Erdoğan Köse
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    23 Mustafa Hopaç Eğitim felsefesi açısından anlam sorunu ve diyalektik
    25 Servet Refik İbin Dini ve kültürel radikalizmin önlenmesinde felsefe eğitiminin rolü
    128 Gülözge Türköz, Hasret Kökten Modern Ve Post-Modern Bilim Anlayışının Kavramlarının Eğitim Boyutunda Karşılaştırılması
    525 Şükri̇ye Seli̇n Çi̇ftçi̇ İnsan Hakları Temelli Eğitim: Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ, FİZİK EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    650 Övgü Dönüş Coşgun, Orhan Karamustafaoğlu İlköğretim Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Algıları
    394 Sevilay Karamustafaoğlu, Miyase Tutar 6. Sınıf “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş” Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme
    717 Şebnem Kandil İngeç, Kamile Tekfidan Fizik Öğretmen Adaylarına Göre Fizik Eğitiminde ve Kavram Yanılgılarında Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılır?
    502 Merve Cengiz, Feral Ogan Bekiroğlu Liselerde Fizik Derslerinde Uygulanmakta Olan Ölçme Değerlendirme Araçlarının Öğrencilerin Performanslarına Uygunluğunun Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
      OKULÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Gelengül Haktanır Doç. Dr. Onur Köksal
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    70 Onur Köksal, Ayşen Tükel Okulöncesi Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
    238 Azize Ummanel, Ayça Çimen Okul öncesi Öğretmenlerinin sınıf içerisindeki tutum ve davranışlarının çocuk gözüyle değerlendirilmesi
    825 Gülsezen Özen Soylu, Rabia Özen Uyar Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günü Değerlendirme Zamanına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
    557 Ayten Doğan Keski̇n, Neriman Aral Erken çocukluk döneminde teknolojik alet kullanımı ve oyun
      ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Hıfzı Doğan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aksüt
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    69 Sabi̇ha Çolakoğlu Güvenç Küçük Düşünürler Projesi ile Çocuklara Felsefe Eğitimi
    219 Elif Şahin, Başak Salimoğlu Etnik Köken Ayrımcılığından Kökten Birlik Bilincine Çingene Pembesi Bir Düş
    727 Bircan Keleş İlkokulda Kodlama Eğitimi
    740 Bircan Keleş 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde ITEC Projesi Uygulama Örneği
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Mustafa Sağlam Doç. Dr. Melek Çakmak
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    232 Behçet Oral, Mehmet Fatih Ayaz İlkokul Öğrencilerinin öğrenmeyi öğrenme sürecinde sınıf Öğretmenlerinin sergiledikleri yaklaşımlar
    172 Hasan Hüseyin Kılınç Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Bağlılıklarına İlişkin Görüşleri
    134 Hasan Hüseyin Şahan, Aysemin Türkyılmaz Eğitimde program geliştirme dersinin Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına ve programa ilişkin algılarına etkisi
    224 Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan Bir modül olarak eşitlik temasının disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre tasarlanması
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Ahmet Saban Doç. Dr. Kamil İşeri
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    203 Osman Şimşek Okul Süreç Takip Sistemi (Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği)
    305 Hülya Yi̇ldi̇zli̇, Ahmet Saban, Muhammet Baştuğ Öğretmenlerin öğrenme-öğretme anlayışları, öğretme motivasyonları ve Öğrenci başarısı üzerine bir modelleme
    807 Fatma Tezel Şahin, Cansu Tutkun Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz Düzenleme Yeterliliklerinin İncelenmesi
    701 İpek Meneviş, Nazan Doğruer, Ramadan Eyyam Lisans Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları ve Yansıtıcı Düşünce Gelişimleri
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Ramazan Abacı  
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    614 Ramazan Abacı Her Psikolojik Danışmanın bilmesi gereken 40 teknik: Çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı teknikler
    615 Hasan Bacanlı Her Psikolojik Danışmanın bilmesi gereken 40 teknik: Adleryan yaklaşıma dayalı teknikler
    617 Mehmet Engin Deniz Her Psikolojik Danışmanın bilmesi gereken 40 teknik: Hümanist yaklaşıma dayalı teknikler
    616 Zümra Atalay Her Psikolojik Danışmanın bilmesi gereken 40 teknik: Gestalt Bilinçli Farkındalık Temelli Yaklaşımlar
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Cevat Celep Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aslan
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    330 Yunus Emre Göçer, Hüseyin Aslan İlkokul ve ortaokullarda görev yapan Öğretmenlerin örgütsel sapma düzeyleri
    752 Mustafa Alper,Canan Çetin Lalalık gibi geleneksel eğitim metotlerının modernlikle sentezlenerek Öğretmenler ve Eğitim Yöneticilerinde Uygulanabilirliği
    855 Türkay Nuri Tok, Nesrin Yalçın Okul Yöneticileri Gözünden Kadın Okul Yöneticileri
    856 Türkay Nuri Tok, Özlem Karaoğlan “MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik”in Okul Müdürlerinin Yönetimsel Tutumlarına Yansımaları: Belirsizlik Üzerinden Bir Araştırma
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Coşkun Bayrak Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    4 Ömer Yaşar, Coşkun Erdağ Okullardaki sosyal kulüplerin etkililiği
    20 Ahmet Cezmi Savaş, Duran Mavi, Mustafa Toprak Öğretmen Görüşlerine Göre Duygusal Emek, İş Özellikleri Ve İş Akışı Arasındaki İlişki (Elbistan İlçesi Örneği)
    64 Yunus Emre Ömür, İsa Bahat, Sevgi Ernas  Eğitimde Eşitlik Bağlamında Temel Liselere İlişkin Bir Çözümleme
    68 Serkan Mürtezaoğlu, Fulya Yüksel Şahi̇n  Pozitif-negatif duyguların, otomatik düşüncelerin ve bazı kişisel değişkenlerin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri üzerindeki etkisi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Prof. Dr. Emin Karip Doç. Dr. İzzet Döş
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    73 Abdurrahman İlğan, Engin Aslanargun, Sadia Shaukat, Yalın Kılıç Türk ve Pakistanlı Öğretmenlerin profesyonellik algılarının karşılaştırılması
    75 Yalın Kılıç Nüfus, göç ve eğitim planlaması: Türkiye’ye ilişkin ampirik bir çalışma
    108 Reyhan Şekerci, Ramazan Gök Yetiştirme Kurslarının Halk Eğitim Merkezlerine Devredilmesine İlişkin Paydaş Görüşleri
    175 Yusuf Alpaydın, Murat Şentürk Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri
    POSTER SUNUMLAR FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ, ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR EĞİTİMİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı
      Doç. Dr. Kasım Kıroğlu  
  Salon No Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    54 Esen Sandıraz İlden ile
    55 Füsun Şener Üç boyutlu solunum sistemi
    454 Tüli̇n Sahi̇lli̇oğlu Oyunun Çocuğun Hayal Gücüne Etkisi
    473 Fikret Dağdeviren Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
    568 Hacer Türkoğlu, Melike Yumuş Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
    144 Meryem Vural Batık Rehber Öğretmen adaylarının özel eğitim öz yeterlik algıları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği)
 • » 4. Oturum - 22 Nisan 2016 Cuma

  22 Nisan 2016 Cuma
    SÖZLÜ SUNUMLAR: TARİH EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Köksal
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    759 İsmail Demircioğlu, Ebru Demircioğlu, İnanç Genç Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
    850 Refik Turan Bir Tanzimat Aydını ve Eğitimcisi Olarak Ahmet Kemal Efendi
    497 Fadıl Şiraz İsmail (İsmayıl) Hakkı Baltacıoğlu'nun eğitim görüşü ve tarih eğitimi konusunda iki uygulama önerisi
    402 Hüseyin Köksal, Ayşegül Çakır Çolak İlkokul Öğrencilerinin tarih konularında taraf tutma yönelimleri
      GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Nur Gökbulut Doç. Dr. Levent Mercin
  Salon No: Turkuaz (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    212 Şuayip Şeyihoğlu “Grafik tasarım” öğretiminde kullanılan zihin haritalarının derse yönelik tutuma etkisi
    17 Ebru Amil Tülüce, Oğuz Dilmaç Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar Öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi
    192 Emine Teker Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı "Çocuk Gelinler"
    260 Mehmet Yücel Görsel Sanatlar Dersi, Görsel Biçimlendirme Alanında Montessori Eğitimi
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Satılmış Tekindal Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    438 Ufuk Akbaş, Ahmet Ayaz Ölçek Geliştirme Dersinde Kullanılabilecek Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi
    667 Nilgün Yenice, Barış Özden, Gizem Alpak Tunç Öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi
    404 Sümeyra Şenyurt, Yeşim Özer Özkan Eğitimde ölçme ve değerlendirme lisansüstü programlarında yapılan tezlerin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi
    407 Duriye Kübra Satıcı, Yeşim Özer Özkan Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının cinsiyete göre madde yanlılığının incelenmesi
      MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Rifat Çolak Yrd. Doç. Dr. Müjgan Baki
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    182 Filiz Tuba Di̇kkarti̇n Övez, Bedriye Duralar 5E Modeline Adapte Edilmiş Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerinde Etkisi: Olasılık Örneği
    296 Ece Balçık Yaratıcı Drama Yöntemine Göre Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
    354 Müjgan Baki Ders Analizi Destekli Okul Deneyimi Dersinin Matematiği Öğretme Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi
    499 Şeyda Zorlu, Filiz Tuba Dikkartın Övez 8. Sınıf Öğrencilerinin Örüntüleri Genelleme Süreçlerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri Açısından İncelenmesi
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Gelengül Haktanır Yrd. Doç. Dr. Ali İbrahim Can Gözüm
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    722 Elçin Yazıcı, Işıl Yaman Baydar, Özge Pınarcık Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
    231 Semra Erkan, Dila Nur Yazıcı, Feyza Özkan Okul öncesi eğitimi ve ilkokul birinci sınıf Öğretmenlerinin okula hazırbulunuşluğa yönelik görüşlerinin karşılaştırılması
    242 Ali İbrahim Can Gözüm, Züleyha Ertan Kantos, Murat Taşdan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hesapverebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesi
    265 Hatice Ti̇ltay, Serdar Halis, Murat Koçali Okul Öncesinde Nitelik Belirleyen Unsurlar (Veli Ebeveyn Değerlendirmesi)
      ÖZEL EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. İbrahim H. Diken Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aksüt
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    217 Serpil Alptekin, Nesrin Sönmez Sınıfta oluşan problem davranışların azaltılmasında sosyal öykü ve uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesinin birlikte kullanımı: bir vaka çalışması
    250 Adem Yaman, Ahmet Acaer, Seher Kuleyin, Semra Apakkan, Bilal Akdağ, Mehmet Kalyoncu Özel Yetenekli Öğrencilerin Ahlâk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
    251 Damla Aslan, Leyla Uygur Yolçum, Meral Özertürk, Neslihan Çağlak Çevi̇k, M. Macit Yılmaz Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Müdür Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
    252 Hüseyin Aslan, Ümit Doğan, Cevdet Gürsoy, Seyhan Sabri Sarısoy Özel Eğitim Öğretmenlerinin Motivasyonunda Okul Müdürlerinin Yaklaşım Şekilleri
      DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ, ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Cemal Tosun Doç. Dr. Abdurrahman Boran
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    301 Abdurrahman Boran Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğretimi Konusunda DKAB Öğretmenlerinin Düşünce ve Tutumları
    853 Cemal Tosun Korelatif Din Pedagojisi
    823 M. Şahin Bülbül Basit Deneylerle Sürdürülebilir, Derin, Yavaş ve Engelsiz Öğrenme
    846 Ümit Polat, Remzi Kılıç Öğretmenlik Mesleğinin Yeterlikleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Muammer Demirel Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    364 Muammer Demirel, Ahmet Çopur Suriyeli Mültecilerin Eğitim Sorunu: Göç Süreci ve Sonrası
    97 Harun Serpil Örnek bir model olarak Montessori yaklaşımıyla değerler eğitiminin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları
    246 Mustafa Durmuşçelebi, Murat Deli̇ktaş Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi - Kayseri İli Örneği
    416 Emine Yurteri Coğrafya öğretiminde bir zekâ oyunu modeli: jeozeka
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. Erdoğan Köse
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    599 Cihat Yaşaroğlu Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Programa İlişkin Öneriler
    610 Erdoğan Köse, Recep Albayrak Ortaöğretim kurumlarının fiziki olanaklarının incelenmesi (Burdur ili örneği)
    655 Mehmet Bars, Behçet Oral Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları ile çoklu zekâ alanları arasındaki ilişki
    778 Kerim Gündoğdu, Bertan Akyol Formasyon Programına Devam Eden Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Betül Aydın Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    190 Dilek Avcı , Türkan Doğan Üniversite Uyumu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
    237 Hilal Gengeç, Ramin Aliyev Yılmazlık ve siber zorbalığın benlik saygısı üzerindeki etkisinin incelenmesi
    257 Mehmet Emin Kalgı, Hasan Kayıklık Ortaöğretim Öğrencilerinin Tahripçilik (Vandalist) Davranışlarda Bulunma Düzeyleri İle Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
    268 Levent Yaycı Okul ortamında damgala(n)ma: Önleyici ve iyileştirici (çare bulucu) rehberlik çalışmaları neler olabilir?
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Feridun Merter Yrd. Doç. Dr. Bilal Yıldırım
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    295 Bertan Akyol, Rıza Akkaya Okul yöneticilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik görüşleri
    303 Ömer Varol Palancıoğlu, Feridun Merter Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürü Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    308 Bilal Yi̇ldi̇ri̇m, Dilara Yerlioğlu Sosyal Bilimlerde Geçerli ve Güvenilir Veri Toplamada Karşılaşılan Güçlükler
    309 Nidan Oyman Akademik alandaki nitelikli bilimsel yayın sorununun nedenleri ve alana yansımaları
 • » 5. Oturum - 22 Nisan 2016 Cuma

  22 Nisan 2016 Cuma
    SÖZLÜ SUNUMLAR: FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ, KİMYA EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Doç. Dr. Uygar Kanlı
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    410 Şerife Kaplan, Cengiz Yıldırım 8.sınıf Öğrencilerinin biyoteknolojiyle ilgili düşünceleri
    29 Oylum Çavdar, Seda Okumuş, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş, Samih Bayrakçeken Fiziksel ve kimyasal değişimin tanecik boyutunda anlaşılmasına işbirlikli öğrenme ve modellerin etkisi
    46 Yusuf Zorlu, Fatih Sezek Modelleme ve Grup Araştırması yöntemlerine dayalı etkinliklerin ortaokul 7.sınıfta öğrenim gören Öğrencilerin "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" ünitesindeki akademik başarılarına etkileri
    509 Derya Göğebakan Yi̇ldi̇z, Gülbin Kıyıcı, Gülşen Altıntaş Ters-Yüz Edilmiş Sınıf (Flipped Clasroom) Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Erişileri ve Görüşleri Açısından İncelenmesi
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Adnan Erkuş Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    272 Adnan Erkuş Ölçek geliştirme-uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ile dergilerde yazılması ve değerlendirilmesi için öneriler
    183 Serkan Di̇nçer Bilimsel Araştırmalarda Meta-Analiz, Meta-Sentez ve Betimsel Taramalar
    374 Mehmet Şata Lise Öğrencilerinin dikkat kontrolleri üzerinde etkili olan değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi
    511 Sibel Ada, Emine Yavuz, Serpil Çelikten Benlik kurgusu ölçeğinin (Independent and interdependent self scale–self construal) Türk kültürüne uyarlaması
      MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Adnan Baki Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    484 Tuba Dağlı, Devrim Üzel, Melda Köysüren İlköğretim matematik Öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri
    421 Ozan Deniz Kıyıcı, Filiz Tuba Dikkartın Övez, Melda Köysüren Teknoloji Entegrasyonu ve 5E Modeline Adapte Edilmiş Bir Öğretim Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi
    562 Zuhal Burçak Ortaokul 5. sınıf Seçmeli Matematik Uygulamaları kitabının problem çözme stratejileri açısından incelenmesi
    645 Yılmaz Mutlu, Levent Akgün Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Eğitsel Nörobilim
    861 Yılmaz Zengin, Enver Tatar Dizilerde Limit Kavramının Dinamik Bir Ortamda İncelenmesi
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Berrin Akman Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran
  Salon No: Turkuaz (Giriş) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    284 Devrim Erdem Keklik Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bahçe Etkinlikleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi
    452 Fethi Turan, Seyat Polat Okul öncesi Öğretmen adaylarının özel alan yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlerle değerlendirilmesi
    390 Tüba Küçük Doğaroğlu Erken okuryazarlık ve sesbilgisel farkındalık: okul öncesi eğitimi Öğretmenlerin bilgi düzeyleri, sınıf uygulamaları ve Öğrencilerinin sesbilgisel farkındalık becerileri
      ÖZEL EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Yaşar Özbay Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    255 Ümit Doğan, Erdem Bozkurt, Songül Akdağ, Erdem Nançın, Bilsen Şahi̇n Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi
    227 Mujde Koca Atabey Engelli bir üniversite öğrencisinin deneyimleri: İki farklı analiz yöntemini bir arada kullanmak
    240 Ceyda Sayınalp Alataş Zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için iş eğitmenliği
    378 Neriman Aral, Gül Kadan Eğitilebilir zihinsel engeli olan çocukların iletişim ve sosyal beceri düzeylerine çocuk yetiştirme tutumlarının etkisi (Çankırı örneği)
      TÜRKÇE EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mehmet Baştürk Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    200 Ergün Yurtbakan, Özge Erdoğan İlkokul dördüncü sınıf Öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
    327 Firdevs Güneş Türkçe Öğretiminde Beceri Uyuşmazlığı
    500 Nazife Burcu Takıl Türkçe Dersinde Kullanılan Kelimelerin Duygu Değerlerinin Öğrenme Sürecine Etkisi
    514 Ahmet Zeki Güven Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Açısından İncelenmesi
      MÜZİK EĞİTİMİ, YAŞAM BOYU ÖĞRENME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Belir  Tecimer Doç. Dr. Kerim Gündoğdu
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    746 Fatıma Akyüzlüer, Bilge Can Oyun, Dans ve Müzik Dersinin Müzik Öğretmen Adaylarinin Yaratici Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterliklerine Etkisi
    480 Yasin Elçi, Hacı Ali Okur Ortaöğretimde görevli Öğretmenlerin temel insan hakları, özgürlükler, sorumluluklar ve değerler konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. İsa Korkmaz Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    358 İsa Korkmaz Yeni Okul Sistemi (4+4+4) Uygulamalarının Yansımaları
    249 Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Nihan Yi̇ldi̇z, Ezgi Saygı Eğitim Fakültesi Dışından Gelen Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    345 Mustafa Durmuşçelebi, Mehmet Çolak, Neslihan Yıldız Meliköylü Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri
    411 Emine Şahintürk, Ahmet Cezmi Savaş Okullarda Ders Kitapları Yerine Tablet Bilgisayarların Kullanılmasına İlişkin Öğretmen, Aile Ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Erdal Toprakçı Doç. Dr. Murat Taşdan
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    328 Gülnur Ak Küçükçayir, Sadegül Akbaba Altun Eğitim Örgütlerinde Yönetsel Sorunların İpucu Yıldırma Sorunu ve Öğretmenlerin Yıldırma Yaşantıları Üzerine Nitel Bir Analiz
    336 Hatice Yalçın, Nurhan Ünüsan Akademisyenlerin akademik etik değerlere ilişkin görüşleri
    339 Süleyman Karataş, Gülnar Özyıldırım, Ahmet Su Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitimin Ekonomi Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
    341 Çetin Tan, Veysi Bozkurt, Gökmen Dağlı, Recep Süslü, Cahit Gölge, Ercan Süslü Eğitim yönetiminde yeni değerler
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Fatih Töremen Yrd. Doç. Dr. Muammer Ergün
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    353 Süleyman Göksoy, Kemal Arıcan Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretmen Davranışları
    363 Sevgi Yılmaz, Nurcan Ateşok Deveci, Ali Kemal Erim Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerin İncelenmesi ( Nevşehir Okul Müdürleri Örneği)
    375 Yener Akman Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevli Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
    384 İbrahim Li̇mon, Mehmet Durnalı  İşbirlikçi iklim ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hasan Bacanlı Doç. Dr. Mehmet Bilgin
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    239 İhsan Düşmez, Bünyamin Çetinkaya Üniversite Öğrencilerinin Olumsuz Yaşantılarının “Yazı İle Kendini Açma” Tekniğiyle İncelenmesi(Karma Desenli Bir Araştırma)
    461 Nergüz Bulut Serin, Cihan Bulut Öğretmen adaylarının Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
    635 Sultanberk Halmatov, Emine Kızıltaş Okul öncesi 5-6 yas grubu çocukların diledikleri “üç dileğinin” cinsiyete göre incelenmesi. Ağrı il örneği
    120 Mehmet Beşaltı, Mehmet Murat İnternet Bağımlılığı ve Kişilik Özelliklerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
 • » 6. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

  23 Nisan 2016 Cumartesi
    SÖZLÜ SUNUMLAR: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ünal İbret Doç. Dr. Erdoğan Köse
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    453 Fatma Erdoğan Zorunlu göçten gönüllü eğitime
    19 İsmail Dönmez, Neşe Pekcan, Murat Tekçe Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
    184 Seda Topgül Göç ve Eğitim: Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Eğitimi
    449 Remzi Y. Kıncal, Osman Yılmaz Kartal, Akan Deniz Yazgan Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ, KİMYA EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Kemal Doymuş Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    459 Ahmet Gürses, Çetin Doğar, Elif Şahin, Dilara Akpınar, Kübra Güneş, Zafer Eroğlu Yapılandırmacı Öğrenmeye Dayalı Etkileşimli Doğrudan Öğretim Modelinin "{Kimyasal Bağlar}" Konusunun Öğretimine Uygulaması
    570 Ramazan Çeken Farklı Yaş Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Manyetizma ile İlgili Basit Fen Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
    593 Ramazan Çeken Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Gazların Genleşmesi ile İlgili Plastik Şişe ve Balon Etkinlikleri
    472 Ahmet Gürses, Ersen Elgün Bir Yapılandırmacı Öğrenme Odaklı Etkileşimli Doğrudan Öğretim Uygulaması: “Kimyasal Türler Arası Etkileşim”
      FEN BİLGİSİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Münir Oktay Doç. Dr. Özlem Koray
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    801 Muhammed Doğukan Balçın, Ragıp Çavuş Fen bilimleri dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliklerine ilişkin Öğrenci görüşleri: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği
    161 Hüseyin Ağbulut, Münir Oktay İnsanlar radyasyon uyarı sembolünü nasıl algılıyorlar?
    282 Hasan Bakırcı, Hüseyin Artun, Samet Şenel Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi: "Gök Cisimlerini Tanıyalım Konusu Örneği"
    522 Ümmü Gülsüm Durukan, Elif Arıkurt, Çiğdem Şahin Ortaokul Öğrencileri ile Fen ve Sosyal Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güneş Sistemi’ne dair Görüşleri
      MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Kürşat Yenilmez Yrd. Doç. Dr. Müjgan Baki
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    765 Çağlar Naci Hıdıroğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu Modelleme Yaklaşımlarına Bütüncül Bir Bakış ve Yeni Bir Öğrenme Modeli Önerisi: HTTM (HiTheoTechMod) Modeli ve Kuramsal Temeli
    782 Melih Turgut, Kürşat Yenilmez, Mustafa Zafer Balbağ Öğretmen adaylarının uzamsal ve mantıksal düşünme becerileri: bölüm, cinsiyet ve akademik performansın etkisi
    804 Kürşat Yenilmez İlköğretim matematik Öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki
    298 Aygil Takır, Begüm Çubukçuoğlu Devran Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik İnançlarının Sınıf Düzeyi, Alan Türü ve Cinsiyet Değişkenleri ile İlişkisinin İncelenmesi
    863 Kemal Özgen Öğrenme Stillerine Uygun Geliştirilen Etkinliklerin Matematiksel Problem Çözme Aşamaları
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Berrin Akman Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    428 Hatice Uysal, Şenay Özen Altınkaynak, Berrin Akman Türk ve Yabancı okul öncesi Öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin incelenmesi
    320 Hilal Karakuş, Berrin Akman Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Kavram Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
    456 Mustafa Öztürk, Füsun Yıldızbaş Erken Çocukluk Dönemi Çocuklarının Maddi Değerler Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    521 Dila Nur Yazıcı, Ayşenur Nazik Kumbasar, Berrin Akman Ailelerin Gözünden Okul Öncesi Eğitimden Birinci Sınıfa Geçişte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
      TÜRKÇE EĞİTİMİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Engin Yılmaz Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    27 Aysel Arslan Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamını sağlayan yedi ilkenin uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi
    589 Mustafa Yıldız, Yusuf Kızıltaş Ortaokul Öğrencilerinin okumaya ve okula yönelik tutumları: Cinsiyet, sınıf seviyesi ve ana dili bağlamında bir karşılaştırma
    479 Osman Türk Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma İlgileri ve Sınıf İçinde Kullandıkları Konuşma Dili Üzerine Bir Araştırma
    860 Aslıhan Murat, Yusuf Doğan İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6 ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kelime Çalışmalarındaki Kelimelere Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Adil Türkoğlu Doç. Dr. Şaban Çetin
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    859 Belma Arslan Turan, Melek Demirel Probleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine ve Akademik Özgüvene Etkisi
    37 Malik Doğan Gosb – Teknopark A.Ş. Sosyal Sorumluluk Eğitim Atölyeleri “On Yıllık Uygulama Sürecinin Değerlendirmesi (2005-2015)”
    84 Emrullah Yılmaz Derslerin gün içinde yapıldığı zaman dilimi ders başarısında etkili midir?
    247 Mustafa Durmuşçelebi, Yeliz Abbak, Sena Korkmaz Lise Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramını Uygulama Düzeyleri
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mustafa Ergün Doç. Dr. Ebru Öztürk Akar
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    233 Ertuğrul Ergün, Mustafa Ergün Eğitim bilimleri kongrelerinin veri madenciliği tekniği ile analizi
    425 Esra Eret Orhan Öğretmen eğitiminde nitelik ve yenilik arayışı: Öğretmen adaylarının önerileri üzerine nitel bir araştırma
    436 Ebru Öztürk Akar Pedagojik Formasyon Sertifika Programları: Öğretmenlik İdeali? Kariyer Değişikliği? Tercihler ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme
    443 Ebru Avcı, Ahmet Cezmi Savaş Öğrencinin derslere hazırlıksız katılmasının nedenleri ve bu durumun dersteki başarısına etkileri ve çözüm önerileri
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Gürhan Can Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    286 Zeynep Akkuş Psikolojik Sağlamlık, Affetme ve Umutsuzluk Düzeyleri: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması
    290 Yüksel Eroğlu, Adem Peker, Feridun Kaya Ergenlerde Öznel Mutluluğun Öznel Zindeliği Yordama Gücünün Araştırılması
    304 Ezgi Toplu Demirtaş, Nazlı Büşra Akçabozan, Zeynep Hatipoğlu Sümer Ayrımcılık Karşıtı Ders: Öğretmen adaylarının cinsel yönelim olgusuna ilişkin görüşleri
    405 Hülya Gülay Ogelman, Ahmet Erol, Aysun Gündoğan, Hatice Erten Sarıkaya,  Dört Yaş Çocuklarında Saldırganlık ve Akran Şiddetine Maruz Kalma
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen Doç. Dr. Osman Titrek
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    395 Yeliz Özkan Hıdıroğlu, Abdurrahman Tanrıöğen Etkili Okul Yöneticisinin Epistemolojik İnançları
    444 Erkan Acar Üniversitede çalışan idari personelin uluslararası Öğrenci algısı
    447 Hayrettin Tükel, Bahri Aydın Okul Müdürlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki
    467 Sultan Bilge Keskinkılıç Kara, Buse Şentürk Tüysüzer Sığınmacı Öğrenciler ve eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, Öğretmen ve veli görüşleri
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Niyazi Can Doç. Dr. Ferudun Sezgin
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    478 Serdal Işıktaş İlkokul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimine İlişkin Görüşleri
    492 İbrahim Limon Okul Müdürlerinin okul yönetiminde özerkliğe ilişkin görüşleri
    646 Niyazi Can, Sevim Sivik İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin Öğretmen görüşleri
    513 Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan Öğretmenlerin Teknoloji Öz Yeterlikleri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
    POSTER SUNUMLAR BİYOLOJİ EĞİTİMİ, EĞİTİM FELSEFESİ, EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM, EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ   
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi Murat Deliktaş
  Salon No: Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    285 Esra Özay Köse, Şeyda Gül, Bülent Keskin Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
    678 Songül Baştan, Ahmet Baştan, Cengiz Kasımay “Üç günlük dünyada beş gün okula gidilir mi?”
    676 Fatmagül Yurtseven İlköğretim Öğrencilerinin Derste Motive Olamamalarının Nedenleri ve Çözüm Önerileri
    775 Osman Çakmak, Füsun Altınok Türk eğitim sisteminde bitişik eğik yazının olumsuzlukları üzerine bir araştırma
    409 Öznur Halaç, Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, Adnan Yilgen Yatılı okulda ve ailesinin yanında kalan kız ergenlerin (13-18 yaş) benlik algısı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
    87 Güldem Dönel Akgül, Leyla Doğan, Cansu Özbek Fen Eğitiminde Hikayelendirme Tekniği İle Kavram Öğretimi
 • » 7. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

    SÖZLÜ SUNUMLAR: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, YAŞAM BOYU ÖĞRENME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Emine Akyüz Doç. Dr. Hüseyin Köksal
  Salon No: Opal-2 (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    501 Ömer Faruk Abi̇de, Tayyip Duman Farklı Program Uygulayan Liselerin Öğrenci Profillerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği)
    530 Neriman Martı Emel Özal dönemi eğitim reformları
    836 Seydi Battal Bertlek Kentsel Dönüşümde Kültür ve Eğitim: Ankara Örneği
    785 Nevriye Yazçayır, Zeynep Kılıç, Şahide Göçük, İlknur Kaçan, Türkan Yılmaz, Ayşe Gül Abay, Zehra Berber Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ali Yıldırım Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    155 Tuğçe Özdoğan, Petek Piner Benli Kaynaştırma programında işitme engelli Öğrencisi bulunan fen bilimleri Öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar
    156 Derya Sönmez, Petek Piner Benli Fen bilimleri Öğretmen adaylarının “biyogüvenlik” kavramına ilişkin metaforik algıları
    158 Faruk Şimşek, Petek Piner Benli, Gülay Bedir Kuantum öğrenme modeli ve geleneksel öğretim yönteminin 8. sınıf Öğrencilerin temel eğitimden orta öğretime geçiş sınav başarısı üzerine etkisi
    698 Özlem Koldaş, Şafak Uluçınar Sağır Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Konusunda Görüşleri
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu  
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    540 Devlet Alakoç Pi̇rpi̇r, Sema Soydan, Esra Angın 66-72 Aylık İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluk Düzeylerini Yordayıcı Bazı Değişkenler
    566 Melike Yumus, Duyan Mağden Okul Öncesi Dönemde Erken Okuryazarlık Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimcilerin Rolü
    598 Şenil Ünlü Çeti̇n Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 0-3 Yaş Eğitimine Yönelik Algıları
    626 Mehmet Yalçın, Fatma Ağgül Yalçın, Ömer Faruk Özeken Okul Öncesi Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerinin Okul Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Ağrı İli Örneği
      ÖZEL EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. İbrahim H. Diken  
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    382 Tuğba Sivrikaya, Ahmet Yıkmış Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Özel Eğitim Alan Mezunu Olan ve Olmayan Öğretmenlerin Öğretim Süreci İle İlgili Gereksinimlerinin Belirlenmesi
    412 Oğuzhan Yavuz, Yelda Yavuz Destek Eğitim Odasında Uygulanan Etkinliklerin İlkokul Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Becerilerine Etkisi
    735 Banu Altunay Arslantekin Görme Engelli Öğrenciler İçin Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi (YÖBDA) Projesi’nde, Öğrencilerin Bağımsız Hareket Becerilerindeki Performans Düzeylerinin Belirlenmesi
    792 M. Şahin Bülbül Engelsiz Laboratuvar ve Bilim Müzelerine Doğru
      TÜRKÇE EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Murat Özbay Doç. Dr. Uygar Kanlı
  Salon No: Lapis(Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    551 Murat Özbay Türkçe Eğitimi İçin Öğretmen ve Öğretim Üyesi Yetiştirmede Nitelik Sorunu
    582 Mehmet Fansa Geçici Eğitim Merkezlerindeki Yabancı Öğrencilere Yönelik Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
    732 Uygar Kanlı, Yusuf Doğan Deyimlerdeki Bilim/Fizik
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ali Murat Sünbül Doç. Dr. Şaban Çetin
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    715 Şaban Çetin Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
    734 Filiz Çetin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişime Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
    688 Yücel Kayabaşi, Ceyda Akbaş İlkokul Öğrencilerinin Matematik Tutumları ve Öz yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
    490 Esma Tuba Böyük, Sertel Altun TEOG Fen Bilimleri Soru Kazanımlarının TIMSS Sınavı Kazanımları ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    342 Yasemin Kaygas, Erhan Tunç Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
    349 Yeliz Akıntuğ, Müge Beidoğlu, Sibel Dinçyürek Lise Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinliğine Ailenin Etkisi
    366 Tuğba Türk, Fazilet Yavuz Birben, Seval Erden Üstün yetenekli çocuklarla olumsuz mükemmeliyetçiliği kontrol altına alma temalı bilişsel davranışçı kuram temelli grup çalışması
    393 Fikret Gülaçtı Kredi Yurtlar Kurumuna Ait Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin Yordayıcıları
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ahmet Aypay Doç. Dr. Osman Titrek
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    523 Osman Ti̇trek, Ahmet Öngel Okul yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
    550 Nihan Çağlar, Ayşe Burçak Çelik, Bayram Arslanoğlu, Meral Poyraz İlköğretim Okullarında Görevli Kadın Yönetici ve Öğretmenlerin Akademik Kariyerlerindeki ‘Cam Tavan Teorisi’ Üzerine Nitel Bir Çalışma
    559 İhsan Topcu, Mustafa Ersoy Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin eğitimsel ve yönetsel yeterliliğine ilişkin değerlendirmeleri
    569 Muzaffer Ünsal, Efecan Dileyici, Mehmet Kanbur Ülkemizde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mehmet Korkmaz Doç. Dr. Ferudun Sezgin
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    578 Yener Akman, Gülşah İmamoğlu Akman Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumunun Sosyal Zeka Açısından İncelenmesi
    597 Kadriye Funda Nayir, Pervin Oya Taneri, Mehmet M. Akgündüz Kapalı Kapılar Ardında: Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenler Odası
    618 Ali Taş, Bilgin Cankar 2014 ve 2015 Yıllarında Çıkarılan Millİ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
    625 Kadriye Funda Nayir Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemi’nde Yaşanan Sorunlara İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Sait Yücel Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    622 Morteza Ghasemy Aqdamy Türkiye ve İran’da İlkokul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algılar
    627 Mehmet Özbaş Ortaöğretim son sınıf Öğrencilerinin okul memnuniyetine ilişkin görüşleri
    637 Necdet Konan, Duygu Türkoğlu Okul Müdürlerinin Okullarının Örgütsel İmaj Algıları
    638 Nurdoğan Tombak, Ömer Gül, Zafer Çimen, Kazım Yılmaz Öğretmenlerin işle bütünleşme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ, BİYOLOJİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
  Salon No: Diamond (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    78 Durdiye Alıcı, Petek Piner Benli İşbirlikli öğrenme yöntemi, 5E öğrenme modeli ve geleneksel öğretim yönteminin Öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde akademik başarılarına etkisi
    367 Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı, Yağmur Ötün Çevre Kavramları Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
    163 Fatma Gülsuyu, Ceylan Doğan, Ümit Duruk, Abuzer Akgün İnsan ve çevre ilişkileri ünitesine yönelik olarak geliştirilen duyuşsal yoğunluklu fen etkinliklerinin Öğrencilerin çevresel duygularına ve çevreye karşı tutumlarına etkisi
    483 Pınar Köseoğlu, Gamze Mercan Üniversite Öğrencilerinin “Hava ve Hava Kirliliği” Kavramlarına İlişkin Algıları
 • » 8. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

    SÖZLÜ SUNUMLAR: BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    770 Fatma Kübra Çelen, Süleyman Sadi Seferoğlu Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Ortamında Bilgi Arama Biçimlerinin İncelenmesi
    816 Aygül Çelik, Süleyman Sadi Seferoğlu İnternette Telif Hakkı İhlalleri: Gözlenen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
    842 Mehmet Özkaya Erken Çocukluk Döneminde Kodlama Eğitimi: Ülkelerin Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
    40 Ni̇han Arslan Namlı Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelerine Uyma Düzeyleri
      SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Yücel Kabapınar Doç. Dr. Erkan Dinç
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    214 Durmuş Batık, Necati Tomal 7.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Sosyal Bilgiler dersinin tarih konuları ile ilişkilendirilmesine yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin görüşleri: Nitel bir çalışma
    135 Esen Durmuş, Kenan Baş Sosyal bilgiler Öğretmen adaylarının konuşma ile ilgili kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
    437 Erkan Dinç, İbrahim Akşit Sosyal bilgiler dersinde devlet ve değer kavramlarının öğretimi üzerine bir eylem araştırması
    439 Hati̇ce Türe, Arife Figen Ersoy Ortaokul Öğrencilerinin vatandaşlık gelişimi ve televizyon dizileri
    797 Nur Leman Balbağ, Ömür Gürdoğan Bayır Etkin vatandaşlık ve çatışma çözme becerisi
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mustafa Bakaç Doç. Dr. Özlem Koray
  Salon No: Sultan 1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    145 Yasemin Ersöz, Sebahattin Arıbaş II. Meşrutiyet Döneminde İptidai Mekteplerde Fen Eğitimi
    165 Ceylan Doğan, Fatma Gülsuyu, Ümit Duruk, Abuzer Akgün Fen bilimleri Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersi kapsamındaki tecrübelerinin incelenmesi: modeller ve modelleme uygulamaları
    188 Özlem Koray, Ferdi Akın, Sercan Çetinkılıç Fen öğretiminde yenilik arayışı: Bilimsel metinlerin anlaşılmasında eleştirel okumanın kullanılması
    254 Ahmet Salman, Pınar Ural Keleş Ortaokulun farklı kademelerinde öğrenim gören Öğrencilerin fene yönelik motivasyonlarının karşılaştırılması
    705 Mustafa Bakaç, Aslıhan Kartal Taşoğlu, Ufuk Dilek Fizik Öğretmen Adaylarının Radyoaktivite Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Geleneksel Öğretim ve Modellemenin Etkisi
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Yaşar Baykul Doç. Dr. İzzet Döş
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    355 Ayhan Aydın, Erkan Hasan Atalmış, İzzet Döş Yükseköğretimde Kalite Sorunu
    545 Yaşar Adıgüzelli, Emine Şahin Öğretmenlerin Pedagojik Formasyona İlişkin Görüşleri
    718 İlhan Koyuncu, Elif Özlem Ardıç OECD üyesi ülkelerin matematik performansındaki değişimlere göre kümeleme analizi ile karşılaştırılması
    773 Fazilet Gül İnce, Tuba Gündüz, Hikmet Şevgin, Duygu Anıl Akademik ilerlemeler için akademisyenlerin sahip olması gereken özelliklerin ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Berrin Akman Yrd. Doç. Dr. Ali İbrahim Can Gözüm
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    786 Ali İbrahim Can Gözüm, Adalet Kandır, Didem Türkoğlu MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Görsel Sanat Etkinlikleri Yönünden Değerlendirilmesi
    670 Füsun Yıldızbaş, Zeynep Avcı Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyalleşmesi ile Fiziksel Ortam Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi
    686 Ümit Şahbaz, Gülşah Yüce Okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi
    707 Ni̇lüfer Kuru, Yekta Koşan Ebeveyn Tutumları ile Çocukların Akademik Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Mehmet Turan
  Salon No: Sulatn 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    314 Mehmet Akif Sözer, Eyüp Bozkurt 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Değerlerin Öğretiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntem Ve Teknikler Üzerine Bir Çalışma
    300 Mehmet Turan, Betül Bayar, Serkan Demir, Şeyma Aydın Öğrenci Veli Ziyaretlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
    315 Mehmet Turan, Eyüp Bozkurt, Ayşenur Kartal, Beyza Şeymanur Başar, Merve Yıldız, Metehan Karakaş İlkokullarda Dağıtılan Karneler İle Öğrenci Velilerinin Görüşleri
    325 Mustafa Tahiroğlu, Serhat Yaşar Gönüllüler Ne Kadar Gönüllü?
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz Doç. Dr. Melek Çakmak
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    335 Yusuf Canbolat, M. Çağatay Özdemir Eğitimde araştırma uygulama ilişkisinin güçlendirilmesinde sistematik inceleme merkezlerinin rolü
    9 Gamze Özel, Semra Türkan Türkiye’deki devlet üniversitelerinin performanslarının incelenmesi
    604 Yücel Kayabaşi, Ceyda Akbaş Eğitsel Oyunlar Öğretim Yönteminin Fen Bilimleri Dersindeki Öğrenci Başarısına Etkisi
    673 Melek Çakmak, Şenay Şen, Türkan Aksu Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: akademisyen ve Öğretmen adaylarının görüşleri
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Kıymet Selvi Doç. Dr. Murat Taşdan
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    814 Murat Taşdan, Halil İbrahim Kaya, Ali İbrahim Can Gözüm Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi
    843 Veli Batdi Web-tabanlı eğitimin akademik başarıya etkisine ilişkin meta analitik ve tematik bir karşılaştırma
    844 Serap Nur Duman, Gürcü Erdamar Koç Öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine yönelik bir değerlendirme
    299 Bilal Duman, Dinçer Kayali̇ Teknopedagojik Öğretme Yaklaşımının Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerine Yansıması
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Sırrı Akbaba  
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    434 Ahmet Ayaz, Özgür Osman Demir Okullarda görev yapan Psikolojik Danışmanların mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim programının geliştirilmesi
    435 Kemal Özcan, Sena Sengir Meslek yüksekokulu Öğrencilerinin kişisel değerleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
    603 Songül Şahin, Ziya Şahin, Nergüz Bulut Serin Kuzey Kıbrıs’ta Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Becerileri ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılamaları (Kuzey Kıbrıs- Gazi Magusa Örneklemi)
    486 Mehmet Demir, Nursema Ulutaş Çocuklarda evlilik çatışması algılama ile sosyal öz yeterlik algılama arasındaki yordayıcılığın incelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ömer Özyılmaz Doç. Dr. Osman Titrek
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    643 Ramazan Yılmaz, Fulya Yüksel Şahin Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması
    652 Ayşegül Ki̇rca Devlet Okulu ile Özel Okul 8. Sınıf Öğrencilerinin Teog Matematik Sınav Kaygısının İncelenmesi
    693 Ömer Özyılmaz Öğretmenlik Uygulamasına Yeni Bir Yaklaşım
    147 Uğurcan Togay, Muhammed Murat Aydın Eğitim Sosyolojisi: Toplumsallaşma Süreci,Toplumsal Değişme İle Eğitim İlişkisi
    148 Uğurcan Togay Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları: Ruhsal Liderlik
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Servet Özdemir Yrd. Doç. Dr. Muammer Ergün
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    674 Beyza Günsoy, Ahmet Cezmi Savaş Ortaöğretime geçiş sınavının çok sık değişmesinin yol açtığı sorunların incelenmesi
    675 Leyla Yılmaz Fındık, Yüksel Kavak Başarılı Eğitim Sistemlerindeki Okul Özerkliği Düzeyleri
    683 Serpil İşler, İlhan Günbayı Orta Öğretimde Uygulanan Yabancı Dil Programlarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması
    690 Dilek Duvarcı, Servet Özdemir Okul Müdürlerinin vizyoner liderlik uygulamalarına ilişkin Öğretmen görüşleri
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Vehbi Çelik Yrd. Doç. Dr. Didem Koşar
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    662 Özlem Görür, Habib Özgan Öğretmenlerin örgütsel sessizlik nedenleri ve çözümüne ilişkin görüşleri
    695 Özlem Ural, Şöheyda Göktürk Etik Eğilimler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
    704 Gülşah Ateş, İlhan Günbayı İlköğretim Okullarında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
    745 Vehbi Çelik Eğitim yönetiminde örgütsel tarih araştırmaları
 • » 9. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

    SÖZLÜ SUNUMLAR: BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hafize Keser Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    226 Turgay ALAKURT, Mehmet Kahraman, Güzin Mazman Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları
    451 Sümeyra Arda Çırpılı Erken yaş gruplarında algoritma eğitimi süreci
    641 Murat Keçe, Melike Memiş, Merve Nur Yavuz, Kübra Basıç, Ayşe Boğa Öğrencilerinin derslerinde bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri: veli görüşlerine dayalı nitel bir araştırma
    711 G. Alev Özkök Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Öğrenme Ekosistemi Geliştirme ve Uygulama: Hacettepe E-platform
      SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Cemil Öztürk  
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    741 Alparslan Gözler, Mustafa Öztürk, Tülin Uysal, Serkan Özkan, Emre Şen, Erdinç Yermez Mevcut Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile Taslak Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Karşılaştırılması
    755 Mustafa Öztürk, Alpaslan Gözler, Erdinç Yermez, Emre Şen, Serkan Özkan, Tülin Uysal Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri
    790 Ayşegül Tural, Ayşe Derya Işık Hayat Bilgisi Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
    803 Barbaros Hayırlı Öküzcüoğlu Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevrede Yaşanan Çevre Sorunları Hakkındaki Farkındalıkları
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Metin Orbay Doç. Dr. Özlem Koray
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    317 Cengiz Yıldırım, Funda Yeşilyurt, Dilan Kaya Durna, Ahmet Bacanak Farklı Okullardaki Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Yeterliliklerinin İncelenmesi
    344 Ramazan Demi̇rel Öğrencilerin Okula Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
    389 Emine Yurtyapan, Nezahat Kandemir Kavram karikatürü destekli fen öğretimi hakkında Öğretmen adaylarının görüşleri
    400 Zehra Tola, Ömer Acar Argümantasyon öğretiminin ilköğretim 6.sınıf Öğrencilerinin kavramsal anlama, bilimin doğası anlayışları ve bilimsel düşünme becerilerine olan etkisi
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Selahattin Gelbal Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdem Keklik
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    370 İbrahim Alper Köse, Zehra Gözde Gedik Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Psikometrik Özelliğinin Öğretmen Adaylarında ve Olmayanlarda İncelenmesi
    413 Mehmet Şata Türkiye’de Uygulanan Geniş Ölçekli Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinde Geçerlik Üzerine Genel Bir Bakış
    518 Duygu Anıl, Seçil Uğurlu, Bulut Yıldıztekin Yabancı uyruklu Öğrencilerin yaşadıkları problemlerin ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklenmesi
    527 D. Bahar Şahin, Fazilet Taşdemir Pedagojik formasyon programı Öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin görüşleri
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Gelengül Haktanır Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    198 Mehmet Toran Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterliklerinin İncelenmesi:KKTC Örneği
    756 Münevver Can Yaşar, Nezahat Hamiden Karaca, Özgün Uyanık Okul Öncesi Öğretmenlerinde Çocuk Sevgisi
    763 Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin, Sabahat Işıktekiner 4-5 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi
    774 Fatma Ki̇ri̇mli̇ Taşki̇n İtalya ve Türkiye’de montessori yaklaşımı ile eğitim vermekte olan iki farklı okul öncesi kurumunun bazı değişkenler açısından karşılaştırılması
      ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Doç. Dr. Ebru Öztürk Akar
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    91 Rafet Günay, Banu Yücel Toy, Elif Bahadır Ders Araştırmasına Yönelik Uygulamalı Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi
    273 Hati̇ce DOĞAN, Esra Dağ Örün, Begüm Selçuk Farklılaştırılmış Öğretime Göre Sınıf Düzeni ve Etkinlik Planları
    446 Hülya Pehlivan Genel Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
    465 Fatma Avcı Türkiye’deki suriyeli sığınmacıların eğitim sorunlarına yönelik izlenen politikalar ve ulaşılan çözümler
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hayati Akyol Doç. Dr. Muhammet Baştuğ
  Salon No: Sultan 1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    373 Emin Kılınç, Güneş Erkan Tek Ebeveynli İlkokul Öğrencilerinin Sosyal, Duygusal Ve Bilişsel Beceri Düzeylerinin Akranlarına Göre İncelenmesi
    415 İrem Yılmaz, Ahmet Cezmi Savaş Sürekli değişen eğitim sisteminin Öğretmen, Öğrenci ve veliler üzerinde yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri
    476 Esra Yalçıntaş Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmede Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi
    482 Feridun Merter, Fehmi Demir Hayat bilgisi programındaki değerlerin kazandırılma düzeyine ilişkin Öğretmen görüşleri
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ahmet Ok Doç. Dr. Melek Çakmak
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    458 Esra Eret Orhan, Ahmet Ok Farklı Öğretmenlik programlarında öğrenim gören Öğretmen adaylarının Öğretmenlik becerilerinin karşılaştırılması
    468 Melda Köysüren, Devrim Üzel, Tuba Dağlı Öğretmen Adaylarının; Eğitim Fakültelerinde Çalışan Öğretim Görevlilerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Gözlemleri
    477 Serdal Işi̇ktaş Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
    487 Ömer Faruk Vural, Esra Doğan, Fadıl Şiraz Velilerin okulla işbirliği ve velilerin eğitim sürecine katılımı hakkında görüşler
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Filiz Bilge Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    496 Gökay keldal, Filiz Bilge Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması
    556 Şerife Özbi̇ler, Müge Beidoğlu Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi
    573 Funda Barutçu Yıldırım, Selin Onaylı Tez sürecinde karşılaşılan zorluklar: eğitim fakültesi örneği
    574 İlyas Besni, Rukiye Şahin Üniversite Öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumlarının cinsiyet politik görüş ve şiddete maruz kalma açısından incelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Selahattin Turan Doç. Dr. Murat Taşdan
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    685 Çiğdem Apaydın, Ferman Akbulut, Havva Durmaz, Ümran Memiş, Abdullatif Tapkan, Bülent Tuna Çocukların Başarı ve Başarısızlığında Ailelerin Rolü
    748 Didem Karaca, Meral Uras Başer Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
    749 Cemal Aküzüm, Hüseyin Karabıyık, Mehtap Saraçoğlu Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programına, Öğretim Elemanlarına, Öğretmenliğe ve Geleceğe İlişkin Metaforik Algıları
    758 Cemal Aküzüm, Mehtap Saraçoğlu, Hüseyin Karabıyık Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapma Nedenleri ve Beklentileri
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ali Balcı Yrd. Doç. Dr. Muammer Ergün
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    753 Yasemin Torun, Derya Okumuş Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin algıladıkları kurumsal imaj ile iş performansı arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin rolü: Bir vakıf üniversitesi örneği
    771 Hazal Büyükoğlu, Gökhan Polat Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeği'nin Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Yabancı Dil Eğitimi Veren Hazırlık Sınıflarında Değerlendirilmesi
    780 Nedim Özdemir, Safiye Çiğdem Gören, Sevgi Ernas, Mehmet Tufan Yalçın, Şule Ötken Okul Müdürlerinin psikolojik güçlendirme ve inisiyatif alma düzeyleri ile okulun liderlik kapasitesi arasındaki ilişkiler
    805 Şaban Karacik, Muammer Ergün Pedagojik formasyon kursu Öğrencilerinin pedagojik formasyon kursuna ilişkin metafor algıları
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ahmet Aypay Yrd. Doç. Dr. Erkan Kıral
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    809 Erkan Kıral, Özgür Noyan Yönetici ve çalışanların mükemmeliyetçilik algıları
    821 Ahmet Aypay Okul Müdürlerinin Etkililiğinin Öğretimsel Liderlik Açısından Değerlendirilmesi
    833 Zakir Elçiçek, Hayrullah Doğruel Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerde Bulunması Gereken Yönetsel Değerler
    839 Çiğdem Apaydın, Balça Uluk Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Göre Lisansüstü Eğitimin İş ve Aile Yaşamına Etkisi
    POSTER SUNUMLAR FEN BİLGİSi EĞİTİMİ, GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ, ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER, PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI EĞİTİMİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Doç. Dr. Mehmet Turan Dr. Eyüp Bozkurt
  Salon No: Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    798 Elif Kara, Esra Karaduman, Aysuda Özkan, Aynur Yıldırım, Hülya Dede Fen Ve Teknoloji Dersinin Fen Sınıflarında İşlenmesinin Öğrencilerin Fen Başarılarına Etkisinin İncelenmesi: Kilis İli örneklemi
    474 Abdullah Yapıcı Kırsal Kesim Orta Okul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersiyle Çağdaş Dünyaya Adaptasyonu ve Uyum Süreci
    189 Ramazan Taş Ekranlara değil, akranlarına temas et! yozgat ilinde eğitici oyun parklarının geliştirilmesi
    262 Uğur Türe, Aydın Kuyumcu, Erol Baki Tekin Okul Ortak Kullanım Alanlarına Yerleştirilmiş Eğitsel İnfografiklerin Öğrenci Öğrenmelerine Etkisi
    602 Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, Nazlı Patır Erkek Yatılı ve Gündüzlü Eğitim Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
    22 Cemile Kahraman Ben De Yapabilirim ! ( İlkokul Çocuklarında Rol Model Kavramı )
    31 Ahmet Baştan, Duygu Terzi İçimizdeki Yazarları Tanıyor muyuz?
    528 Nurullah Ulutaş, Rukiye Işık Türkçe Öğretmenliği Adaylarına Ait Yazılar Üzerinde Biçim ve İçerik Yönünden Bir İnceleme
 • » 10. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

    SÖZLÜ SUNUMLAR: BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, TEKNOLOJİ ve TASARIM EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Yrd. Doç. Dr. Turgay Alakurt
  Salon No: Sultan 1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    789 Ayşe Derya Işık, Ayşegül Tural Öğretmen Yetiştirmede Teknoloji Eğitiminin Yeri
    810 Merve Uğur, Nurdan Demirci, Büşra Gönüllü, Aylin Aydın, Mihriban Özcan, Duygu Mutlu Bayraktar, Ahmet Agir Eğitsel Çoklu Ortamlarda Değişim Körlüğünün Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi
    826 Meltem Kurtoğlu Erden, Özgür Olgun Erden Sınıf Ortamında Sosyalleşmenin İmkânsızlığı: Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yeni bir Sosyalleşme Mekânı olarak Sosyal Ağlar
    744 Egemen Ceylan, Can Serdar, Pınar Fettahlıoğlu Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının Öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi
      YARATICI DRAMA EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Doç. Dr. Ömer Adıgüzel  
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    106 Ahu Baytok İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerine Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Olumlu Tutum Kazandırmada Drama Yönteminin Kullanılması
    575 Ferda Öztürk Kömleksiz Müze eğitimi bağlamında bir örnek uygulama: Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müze’sinden çocuklara hikayeler
    794 Ömer Adıgüzel Yaratıcı Drama Öğretmenliği lisans programına ihtiyaç var mı?
    822 Ferah Burgul Adıgüzel Türk dili ve edebiyatı Öğretmenlerinin yaratıcı Drama yöntemini kullanma durumları
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ahmet Gürses Doç. Dr. Uygar Kanlı
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    103 Ramazan Demi̇rel Argümantasyon Destekli Uygulamaların Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi
    508 Feride Kansız, Halil İbrahim Yıldırım Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    611 Muhammed Doğukan Balçın, Melike Yavuz Topaloğlu, Fatime Balkan Kıyıcı Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar
    664 Safiye Aslan, Bahriye Kenar Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeyle İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Selahattin Gelbal Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    533 D. Bahar Şahin, Fazilet Taşdemir Türkiye’de 2015 yılında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi
    576 Tümay Dalkılıç Fer, Demet Atagün, İpek Özer Güçlü Öğrenmede nörogelişimsel alanların MEB kazanımlarıyla olan ilişkisinin incelenmesi
    703 İbrahim Delen, Sacide Güzin Mazman Eğitim Fakültelerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin Müfredattaki Yerinin Öğrenme Çıktılarına Etkisi
    708 Aslıhan Erman Aslanoğlu Grup içinde bireyin değerlendirilmesi: Akran ve Öz Değerlendirme
      ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat Doç. Dr. Muhammet Baştuğ
  Salon No: Coral( Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    519 Fatih Demir, Ömer Aslan, Özcan Adıgüzel Hayalimden yansıyanlar projesi uygulama örneği
    549 İsmail Çaypinar, Rumiye Arslan Öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde medya okuryazarlığı dersinin rolüne ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri
    689 Sinem Karataş Öztürk, Barış Öztürk Sınıfta istenmeyen davranışların değiştirilmesinde Öğretmenlerin gösterdikleri ortak tavrın etkisi
    820 Ceren Hepyücel, Hazan Kurtaslan Türkiye’de Lisans Düzeyinde Flüt Eğitimi Veren Müzik Kurumlarında Eşlikli Çalışmaların Yeri
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Erdoğan Başar Doç. Dr. Mehmet Turan
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    488 Mehmet Turan, Eyüp Bozkurt, Mehmet Güneş, Gizem Uysal, Özlem Turgut, Çiğdem Çelik, Kübra Ayhan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tasarımı Ve Oturma Düzenine İlişkin Görüşleri
    207 Zafer Çakmak, Cengiz Taşkıran, Birol Bulut 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
    524 Yusuf Özdemir Okuduğunu anlama stratejisi öğretiminde farklı bir uygulama: Öz-düzenlemeli strateji gelişimi
    546 Erdoğan Başar, Kadri Bektaş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Düzeylerini Artırmaya Yönelik Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Katılım Durumları {Atakum İlçesi Örneği}
      EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Özcan Demirel Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    507 Mehmet Şahin, Fadime Adıgüzelli Öğretmenlerin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri
    515 Süleyman Avcı, Ahmet Faruk Levent, Yasemin Karsantık Öğretmen eğitiminde bir uygulama: haftanın kitabı
    516 Seval Eminoğlu Küçüktepe, Merve Çevi̇k Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
    526 Dilek Dündar, Ahmet Cezmi Savaş Sosyal Medya Bağımlılığının Başarı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mustafa Kılıç Doç. Dr. Mehmet Bilgin
  Salon No: Diamond (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    590 Cansu Karaduman Şermet, Şermin Külahoğlu, Feyzullah Uz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı Öğrencilerinin müşavirlik hizmetlerine bakışı
    591 Mehmet Bilgin Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Sınıf Düzeyine Göre Bilişsel Esneklik İle İlişkisi
    600 Zeynep Karataş, Kıvanç Uzun Üniversite Öğrencilerinin Genel Öz-Yeterliğinin Yordayıcısı Olarak Endişe İle İlgili İnançları ve Kontrol Odağı
    606 Esengül Bayraktar Mesleğim ve Ben / PsikoDr.ama Aracılığı ile Geleceğe Projeksiyon
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Temel Çalık Dr. Serkan Koşar
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    154 Sinan Dağ, Veysel Bora, Murat Gürkan Gülcan Türkiye’de Öğretmen seçme, yetiştirme ve atama uygulamalarının karşılaştırmalı incelenmesi
    196 Fatma Kalkan Cinsiyetin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
    199 Emine Dağlı, Temel Çalık İlköğretim okullarında okul farkındalık düzeyinin Öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Niyazi Can Yrd. Doç. Dr. Muammer Ergün
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    245 Hanifi Parlar, Ramazan Cansoy Aday Öğretmenlerin kişisel değerleri ve Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
    287 Adem Çilek, Hatice Tiltay, Nazan Şener, Serpil Bozkuş Medyatik Müdürler
    288 Muammer Ergün Farklı kurum çalışanlarının, çalıştıkları kuruma ilişkin metafor algıları
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Aytaç Açıkalın Doç. Dr. İzzet Döş
  Salon No: Lapis (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    95 Mustafa Otrar, Burhan Arslan Finansal hizmet içi eğitim tutum ölçeği (FHİETÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması
    139 Halil Atlı, Refik Balay Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Öğrenciler İle Devam Etmeyen Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Algıları
    725 Halil Güçer Teknolojik Gelişme, Küreselleşme ve Yükseköğretimde Gelişmeler
      OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, ÖZEL EĞİTİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Songül Altınışık Yrd. Doç. Dr. Bilal Yıldırım
  Salon No: Pearl (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    173 Hasan Dilek Türkiye’deki güncellenmiş okul öncesi eğitim programı (2013) ile önceki (2006) programın karşılaştırılması
    694 Selvi Akgül Alak, Erhan Alabay Pamuk şekerim I-II kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı (2013) açısından incelenmesi
    279 Şule Demirel Gürbüz ÜYEP Ailelerinin Programdan Beklentileri
    313 Elif Seylim, Songül Altınışık Özel eğitim okullarındaki branş Öğretmenlerinin etkililikleri
 • » 11. Oturum - 23 Nisan 2016 Cumartesi

    SÖZLÜ SUNUMLAR: YAŞAM BOYU ÖĞRENME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu  
  Salon No: Sultan 1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    74 Ufuk Cem Komşu, Ertan Zereyak Beliren Yetişkinlik Döneminde Sanal Zorbalık
    352 Gülbin Özdemir İngilizce Öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
    142 Seval Orak, Eyüp Artvinli, Nermin Karatepe Kitap Okudukça Yeryüzü Şekillerine ve Yerleşim Birimlerine Sanat ile Ulaşmanın Kitap Okuma Oranını Artırmaya ve Kitap Okuma Sevgisi Kazandırmaya Etkisi
    267 Seval Orak, Eyüp Artvinli Dünya’nın Farklı Ülkelerindeki Geleneksel Oyunlarla Öğrenmeye Dayalı Uygulamaların Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
      GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Ali Osman Alakuş Doç. Dr. Levent Mercin
  Salon No: Sultan 2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    105 Yahya Hiçyılmaz, Çağatay İnam Karahan Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Düşüncelerinin Karşılaştırılması
    229 Yahya Hiçyılmaz, Çağatay İnam Karahan Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
    457 Adem Yücel, Serkan İlden 6-13 Yaş grubu çocukların yaptığı resimler üzerinden fındık toplayan mevsimlik işçi çocuklar ve göç olgusu
    754 Ali Osman Alakuş, Hatice Akbaş Demir Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kişilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
      FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Kemal Doymuş  
  Salon No: Jade (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    737 Halil İbrahim Yıldırım Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf Öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi
    827 Bülent Aydoğdu, Nuray Kurtdede Fidan Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri
    832 Semih Dadük, Hülya Dede Fen Eğitiminde Klasik Müzikle Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama Yöntemi Tasarımı
    506 Gamze Yayla, Tuncay Özsevgeç Birleştirme II Tekniğine Uygun Olarak Geliştirilen Rehber Materyallerin Öğrenme Ortamına Etkileri
      EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Yaşar Baykul Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
  Salon No: Safir (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    738 Emrah Büyükatak, Ergül Demir Sosyoekonomik özelliklerin eğitim bilimleri alanındaki öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) araştırma görevlilerini akademik alan tercihlerine göre sınıflama doğruluğu
    767 Fatma Coşkun, Ümit Duruk Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüşleri
    806 Fatma Gökçen Ayva, Fazilet Gül İnce 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi İçin Hazırlanan Bildiri Özetlerinin Doküman Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
    837 Ni̇lüfer Kahraman Gerçekçi data simülasyonu: uygulama, öneri ve sınırlılıklar
      SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Hayati Akyol Doç. Dr. Muhammet Baştuğ
  Salon No: Coral (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    555 İlhami Tosun, Melek Hamzaoğlu Duvardaki Kopyalar: Bir İçerik Analizi
    623 Yalçın Atlı, Sacide Güzin Mazman Akar, Cüneyt Akar İlkokul 4. sınıf Öğretmenlerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
    679 Pınar Girmen, Mehmet Fatih Kaya, Zeynep Kılıç Yazılı ve Görsel Medyada Yansımalarıyla İlkokulda Şiddet
    788 Mehmet Kara, Sacide Güzin Mazman, Cüneyit Akar İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Erdoğan Başar Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
  Salon No: Opal-1 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    542 Pınar Kızılhan Değer Öğretimi
    567 Özge Deniz Baysura, Banu Yücel Toy TIMSS matematik kazanımlarının, TEOG matematik ve ilköğretim 8.sınıf matematik öğretim programı kazanımları ile karşılaştırılması
    577 Pirali Bayraktar Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre oluşturulan bir öğrenme programına ilişkin Öğretmen görüşlerinin irdelenmesi
    587 Hatice Yalçın Geleneksel Uygulamalarla Bebek Büyüten Annelere Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi
      PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Filiz Bilge Doç. Dr. Özlem Karaırmak
  Salon No: Opal-2 (Alt Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    660 Özlem Karaırmak, Enisa Mede Eğitim fakültesi Öğrencilerinde bilişsel değişkenlerin ve kişilik faktörlerinin konuşma kaygısını yordama gücü
    742 Yeşim Çapa Aydın, Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Funda Barutçu Yıldırım Akademik Danışmanlık Uygulamasının Değerlendirilmesi
    766 Özlem Karaırmak, Ozge Haci̇fazli̇oglu Benlik kurgusu yönelimlerinin ve ailevi faktörlerin dezavantajlı ergenlerde görülen depresif belirtilere etkisi
    166 Tugba Uzer Üniversite yaşantısının meydana getirdiği materyal ve psikolojik değişimlerin akademik başarı ile ilişkisi
      EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aksüt
  Salon No: Topaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    852 Necdet Konan, Duygu Türkoğlu Maarif Müfettişleri, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden Bekledikleri Liderlik Yeterlikleri
    854 Abdurrahman Tanrıöğen, Ahmet Yurdakul, Cennet Kurban Grup Sinerjisi Oluşmasına Etki Eden Faktörler
    858 Hakan Murat, Ayhan Ural Temel Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri
    828 Mehmet Aksüt, Halise Tatar, Gülşah Hanaylı Uyum Güçlüğü Olan Çocukların Yaptıkları Resimlerin Değerlendirilmesi
      EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM, COĞRAFYA EĞİTİMİ, MATEMATİK EĞİTİMİ (İLKÖĞRETİM-LİSE)  
      Oturum Başkanı: Oturum Başkan Yardımcısı:
      Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem Doç. Dr. Ebru Öztürk Akar
  Salon No: Turkuaz (Giriş Kat) Bildiri No Bildiri Sahipleri Bildiri Başlığı
    730 Mesut Ulu, Talip Kırındı 2013 Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi
    719 Fatma Avcı Küreselleşme ve değerler eğitimi
    677 Kazım Çağlar Şengün, Tolga Kabaca Dinamik geometri ortamında üçgenin geometrik inşa süreci üzerinde akıl yürütme çabalarının incelenmesi 
BİLDİRİ SONUÇLARI


ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt
22 Şubat - 13 Mart 2016
----------------------------------
Kongre Programının Açıklanması
20 Mart 2016 
----------------------------------
Kongre  Başlangıcı
21 Nisan 2016
----------------------------------
Kongre Bitişi
24 Nisan 2016